带口字旁的字有哪些

所属分类:取名大全
摘要

带口字旁的字有哪些?像 吃、吵、吻、喊、咯、哈、呵、喝、吐都是带口字旁的字,可除了这些常用字之外,带口字旁的字还有哪些呢?一般口字旁的字寓意都很好,很适合用来起名字

在线起名

带口字旁的字有哪些?像吃、吵、吻、喊、咯、哈、呵、喝、吐都是带口字旁的字,可除了这些常用字之外,带口字旁的字还有哪些呢?一般口字旁的字寓意都很好,很适合用来起名字,很多人也想起一个带口字旁的名字,只是不知道带口字旁的字都有哪些,中国宏业电器为此特意整理了一下带口字旁的字,一起来看看吧!

带口字旁的字有哪些参考


带口字旁的字有哪些?用来起名好不好听呢?中国宏业电器在此给大家整理一些名字里用带口字偏旁字名字的人,一起来看看吧!

带口字旁的字有哪些

带口字旁的字有哪些参考

(1)口字旁的字:吴尊

1979年10月10日出生于文莱,影视男演员、流行乐歌手。

近日,国内女童第一品牌笛莎通过官方媒体渠道,正式揭开首位明星代言人的神秘面纱。

全民偶像,文莱王子,超级奶爸——吴尊,成为笛莎代言人!笛莎将携手吴尊,极致诠释“每个女孩都是公主”的品牌理念,带给小公主尊享陪伴与宠爱。

(2)口字旁的字:李咏

1968年5月3日出生于新疆乌鲁木齐,中国内地节目主持人、 中国传媒大学教师。

近日,知名微博博主“长春国贸”发布了一张李咏和费翔年轻时期的对比照,并说:“左边是哈文导演晒出的李咏1991年大学毕业照;右边是费翔1990年的宣传照;那时两人个像不像?”仔细一瞧,两人当时同样留着一头浓密的卷发,眉宇之间确实有几分相似,有网友调侃道:“可为什么李咏的脸越来越长~”还有网友表示并不赞同:“李咏和费翔,差别还是很大的吧。

(3)口字旁的字:张信哲

1967年3月26日生于台湾,歌手、演员、舞台剧团团长。

张信哲发布新歌《好好爱个女孩》,这是音乐人小柯的创作,词曲意境浑然合一,清淡而有滋味。

《好好爱个女孩》是一首民谣风的抒情歌曲,听来简单的词曲反而需要强调演绎的功力。

张信哲的演唱口气在收放之间,表达出细腻的感情;

(4)口字旁的字:叶问

生于1893年10月1日,卒于1972年12月1日,一代武学宗师,是咏春体系的开宗立派之人,其中除了封门弟子梁挺外,还有将中国武术闻名世界的李小龙。

生平事迹,被拍成【叶问】电影。

(5)口字旁的字:邓丽君

1953年1月29日出生于中国台湾省云林县,祖籍中国河北省邯郸市大名县,中国台湾歌唱家、日本昭和时代代表性日语女歌手之一。

(6)口字旁的字:哪咤

哪咤又作(那咤),为陈塘关总兵(神号托塔天王)李靖的三子,形似少年,但神通广大。

据说,他是乾元山金光洞太乙真人弟子灵珠子“奉玉虚宫法牒,脱化陈塘关李门为子”,“辅姜子牙而灭成汤

(7)口字旁的字: 吕良伟

1956年12月22日生于越南,20世纪60年代从越南迁居香港,中国香港影视男演员。

据悉,2017环球小姐大赛,吕良伟将担任评委。

盘点带口字旁的字有哪些


带口字旁的字数量巨大,即便是词汇量特别大的人,也很难搞清楚,中国宏业电器为此特意盘点了一下带口字旁的字,快来看看吧!

带口字旁的字有哪些

盘点带口字旁的字有哪些

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
3 kǒu 5 bà,bā,pā
5 chì 5 dāo,tāo
5 diāo 5 dīng
5 gōu,jù 5
5 hào 5
5 jiào 5 kè,kě
5 kòu 5
5 lìng 5
5 shè,xié,yè 5 shǐ
5 5 tái,tāi
5 tàn 5 yòu
5 zhào 5 zhǐ,zhī
5 chǐ 5 duge
5 guǎ 5 qiú
6 ā,yā 6 chī
6 diào 6 gě,hé
6 gè,gě 6 hè,xià
6 hòu 6
6 6
6 má,mǎ,mɑ 6 míng
6 tóng,tòng 6 tù,tǔ
6 6 xiàng
6 xū,yù,yū 6 yāo
6 zhā 6 dòu
6 hōng 6
6 máng 6 miē
6 xuān 6
7 bā,bɑ 7 bài,bei
7 bǐ,pǐ 7
7 chǎo,chāo 7 chéng
7 chuī 7 dāi
7 dāi,tǎi 7 dūn
7 é 7 e,ě
7 fèi 7 fēn
7 fǒu,pǐ 7
7 gào 7 guō
7 hán,hàn 7 háng,kēng
7 hōng 7 hóng
7 hǒu 7 jūn
7 7 lìn
7 m 7 nà,nè
7 ǒu 7
7 qiàng,qiāng 7 qìn
7 shǔn 7 tīng
7 tūn 7 wěn
7 7
7 7 xuè
7 yā,yɑ 7
7 yín 7 yǐn
7 yuán,yún,yùn 7 zī,zhī
7 jiào 7 qìn
7 7
7 chǐ 7 chǒu
7 dōu 7 gɑo
7 jiè 7
7 huō 7 jùn
7 7 wěn
7 7 ǒu
7 7 shēng
7 tūn 7
7 huá 7
7 xiɑn 7 hōng
8 ā,ɑ,hā,hē,kē 8 āi
8 8 dōng
8 duō 8
8 8 gā,xiā
8 gā,kā 8
8 gū,guǎ,guā 8 hāi
8 hé,hè,hú,huo,huó,huò 8
8 jiù 8 jǔ,zuī
8 kǎ,kā 8 líng,lìng
8 lóng 8 m
8 mìng 8 náo,nǔ
8 ne,ní 8 níng
8 páo 8 pēi
8 8 rán
8 shēn 8
8 tiè 8 wèi
8 yōu 8
8 zǎ,zé,zhà,zhā 8 zhōu
8 zhòu 8 wāi
8 zhòu 8
8 è 8 yǒng
8 8
8 8
8 8
8 8 xián
8 8 xiāo
8 juǎn 8 wěn
8 pěn 8 píng
8 pǒu 8 shī
8 shì 8 tuō
8 tuō 8 yǎng
8 8 zuo
8 měng,mǐn 9 āi
9 9 chà,zhà
9 9
9 dié,xì 9 duō
9 duǒ 9 èr
9 gē,kǎ,lo,luò 9 gén,hěn
9 guāng 9 guō
9 hà,hǎ,hā 9 hái,hāi,ké
9 hòng,hǒng,hōng 9 huá,huā
9 huī 9 huì,yuě
9 9
9 kuài 9 kuāng
9 lie,liè 9 mǐ,mī
9 miē 9 mōu
9 nà,nǎ,nǎi,né,něi 9 nóng
9 pài 9 pǐn
9 shěn 9 táo
9 wā,wɑ 9 xián
9 xiǎng 9 xiāo
9 xiào 9 xiū
9 yǎ,yā 9 yàn,yān,yè
9 yǎo 9
9 9 yo,yō
9 zāi 9 zán
9 zhǐ 9 zhòu
9 9
9 kuā 9 xiōng
9 è 9 dàn
9 diè 9 è
9 huò 9 lǎo
9 nián 9 popuni
9 9 shù
9 tóng 9 xing
9 xuǎn 9 yòu
10 á,à,ǎ,ā,ɑ 10 ài,āi
10 10
10 chē 10 chī
10 chún 10 dōu
10 é,ó 10
10 10 gěng
10 gòng,hǒng 10 hán,hàn
10 heng,hēng 10 huàn
10 10
10 láo,lào 10 li,lī,yīnglǐ
10 lòng 10
10 shā 10 shào
10 suō 10 suǒ
10 táng 10
10 10 xiàn
10 xiào 10 yàn
10 zào 10 zhā
10 zhé 10 miē
10 10 liǎng
10 yuán 10 bei
10 zuò 10 zào
10 qìn 10
10 pǒu 10
10 10
10 10
10 hān 10 hào
10 10 jiá
10 gexi 10 liàng
10 léng 10 láo
10 li 10 liè
10 máng 10 mɑsi
10 qiàng 10 qiú
10 chuò 10 suī
10 dóu 10
10 wǎn 10
10 yòu 10
10 11 ǎn
11 bo,bō 11 chàng
11 chuài,chuò 11 cuì,qi
11 dàn 11 dìng
11 fēi 11 fěng
11 guō 11
11 hèng 11
11 hǔ,xià 11 jiè
11 jìn 11 kěn
11 lā,lɑ 11 lái
11 lāng 11
11 lín,lìn 11 luo,luó,luō
11 miāo 11 niè
11 nuò,rě 11
11 11
11 shá 11 shà,tì
11 shà 11 shāng
11 shòu 11 shuā
11 tān 11 táo
11 tuò 11
11 wāi 11 wéi
11 xiào 11
11 11 zhāo,zhōu
11 zhuàn 11 zhuó
11 11 liǎng
11 niàn 11 dàn
11 11
11 wèn 11 ái
11 pèn 11
11 cǎi 11 cuì
11 11
11 ér 11
11 11 guà
11 quán 11 yán
11 gòu 11
11 11 qiāng
11 qíng 11 tiǎn
11 zhūn 11
11 11
11 yíng 11
11 huò 11
11 zhuó 11 zhé
12 án 12 chā
12 chā,zhā 12 chì
12 chuǎn 12 dā,tà
12 dié,zhá 12 hǎn
12 hè,hē 12 hóu
12 huáng 12 huì
12 jiē 12 jiē
12 jiū 12
12 12 kuí
12 kuì 12 lá,là,lǎ,lā,lɑ
12 12 liàng
12 lou,lóu 12 nán
12 pèn,pēn 12 shàn
12 sōu 12
12 12 wèi
12 12
12 xuān 12 yàn
12 yāo 12 yīn
12 yóng,yú 12
12 zhōu 12
12 12 qiáo
12 zhé 12 chī
12 dān 12 yán
12 xián 12 zán
12 12
12 cān 12 shà
12 zhǒng 12 dàn
12 duó 12 kǎi
12 jiē 12
12 huàn 12
12 huàn 12
12 miǎn 12 pɑoxi
12 qiāng 12 táng
12 wéi 12 wēi
12 12
12 12 yǔn
13 á,shà 13 ài,ǎi,āi
13 ài,yì 13 áo
13 chēn,tián 13 chī
13 diǎ 13
13 13 hāi,hēi
13 hài 13 háo
13 13 n
13 niè 13 pǎng
13 qiǎn,qiān,xián 13 qín
13 sǎng 13 shì
13 13
13 suō 13 suo
13 wēng 13 xiù
13 yōng 13
13 áo 13
13 huá 13 gòng
13 13 suǒ
13 13 qiàng
13 13
13 chái 13 zi
13 13
13 13
13 jiālún 13 lào
13 lián 13
13 13 zào
13 13 sɑi
13 tōng 13 xié
13 yáo 10 wāi
14 bēng 14 cáo
14 dē,dēi 14 dí,dī
14 gǎ,gā 14 gǔ,jiǎ
14 14 huì
14 jiā 14 lē,lei
14 14
14 piào,piāo 14
14 shī,xū 14 sǒu
14 sòu 14 tāng
14 xiān 14 xiāo
14 yīng 14 zhè,zhē
14 cháng 14
14 tàn 14
14 ǒu 14
14 lóu 14 guō
14 dàn 14 ái
14 shān 14 xiào
14 chōng 14 jiào
14 14 háo
14 jiào 14 jiào
14 14 sāi
14 zuī 14 tǎn
14 xiào 15 cēng,chēng
15 cháo,zhāo 15 chuài,zuō
15 chuáng 15 dēng
15 é 15
15 hēi,mò 15 jiào
15 juē 15 liáo
15 15 ō
15 pēng 15
15 qín 15 shā,yē
15 15
15 15 xùn
15 zhǔ 15 zǔn
15 15 pēn
15 xiāo 15
15 15 tān
15 15 háo
15 lào 15 xún
15 15
15 fān 15 zǎn
15 chī 15 chù
15 15 dàn
15 dào 15 kuì
15 huī 15 huī
15 tūn 15 lián
15 mǎi 15 niè
15 qiáo 15 rán
15 15 xiè
15 yín 15 jué
16 ài,yì,yī 16 ě
16 hāo 16 huò,huō
16 jiào 16 jìn
16 jué,xué 16
16 16 sāi
16 shì 16 zào
16 zhòu 16 zuǐ
16 dūn 16 yuě
16 dāng 16 nóng
16 ǎi 16 kuài
16 yōng 16 xiào
16 zhān 16 xīn
16 16 hɑnɑxi
16 yǎn 16 yīng
16 16 yuàn
17 cā,chā 17 háo
17 17
17 xiàng 17
17 17 cháng
17 níng 17
17 zhōu 17
17 duō 17 làn
17 hōng 17 jìn
17 me 17 xiù
17 xun 17 yàn
17 yīn 17 zuǐ
18 áo,xiāo 18 me
18 yín 18 niè
18 18
18 xié 18
18 huì 18
18 liú 18
18 náng 18
18 yōu 18 zhé
19 huò 19 pín
19 19 yàn
19 19 yán
19 chèn 19 dàn
19 19 me
19 20 huān
20 jiáo,jiào,jué 20 rǎng,rāng
20 duǒ 20 lóng
20 yīng 20
20 chán 20 chuò
20 dimi 20 huò
20 20
20 17 hǎn
21 niè 21
21 zhuàn 21 xiāo
21 xiāo 21
21 chài 21
22 náng,nāng 22 zá,zàn
22 chǎn 22 luō
22 22
22 zèng 23 yàn
23 jiān 23 lán
24 niè 24 zhǔ
24 24 rɑmo
25 nāng,nɑng 22 hǎn
28 luó

以上是带口字旁的字有哪些的主要内容。

起名网可免费提供新生儿、宝宝、男孩、女孩生辰八字免费取名测试。

公司起名服务提供免费在线起公司名字,海量优质公司名字可选,快速知道公司名字能不能通过,公司名字自助查重。

相关文章

在线起名